Thursday, 8 November 2012

Cinta Utama
Subhanallah...

Alhamdulillah...

La ilahaillallah...

Allahu akbar...


“ Pada hari Kiamat, sudah tidak berguna lagi harta benda, anak-pinak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera ”
(Surah as-Syura, ayat 88-89)