Saturday, 1 October 2011

Mudah dilamar...

                  
CALON   ISTERI   IDEAL..
Salah satunya mudah dilamar

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya wanita
yang membawa berkah iatu bila ia mudah dilamar,
murah mas kawinnya, subur peranakannya."
(H.R.Ibnu Hibban, Hakim, dan lain-lain,
dari 'Aisyah)


 
Penjelasan:
Hadits tersebut menerangkan ciri-ciri wanita yang
membawa berkah, iaitu mudah dilamar, murah
maskawinnya dan subur peranakannya.

Mudah dilamar maksudnya menerima lamaran
seorang lelaki muslim yang taat ibadah dan baik
akhlaknya tanpa mempersoalkan kekayaan, status
sosial, ketampanan dan pekerjaannya. Perempuan
yang mudah dilamar juga tidak akan menunda
waktu perkawinan. Yang terpenting baginya, lelaki
yang datang kepadanya benar-benar terbukti taat
beragama.

Perempuan yang rela dilamar lelaki seperti itu akan
mendapatkan limpahan kurnia dan rahmat dalam
kehidupan rumah tangganya seperti yang dijanjikan
Rasulullah SAW dalam Hadits di atas.

Seorang lelaki tidak akan terbeban dengan
perbagai syarat yang berkemungkinan besar akan
melambatkan pernikahannya jika melamar
perempuan yang mudah menerima lamarannya. Ia
boleh segera melangsungkan akad nikah sehingga
dapat menjauhkan dirinya dari godaan untuk
melakukan perbuatan maksiat.


Orang yang terhalang atau tak dapat menyalurkan
keinginan seksualnya secara sah boleh terjerumus
ke dalam penyelewengan seksual, seperti berzina
atau paling ringan melakukan onani. Hal seperti ini
dapat dicegah dengan bernikah secepatnya.

Wanita yang mudah dilamar merupakan berkah
bagi lelaki yang melamarnya, juga bagi wanita
yang dilamarnya. Berkahnya, kedua belah pihak
akan memperoleh penyaluran dorongan seksual
secara sihat dan halal sehingga tidak melakukan
perbuatan yang melanggar agama.

Wanita yang mengajukan berbagai syarat bila
dilamar tidak akan membawa berkah dalam
perkawinannya. Wanita semacam itu akan banyak
menuntut suaminya agar memenuhi
kesenangannya sehingga menambahkan beban
rumah tangga.

Ringkasnya, para pemuda khususnya dan kaum
lelaki umumnya hendaklah mencari wanita yang
mudah dilamar untuk dijadikan isterinya.

... 

No comments:

Post a Comment